Mentoring pro leaderky a facilitátorky

Individuální a skupinová péče určená pro ženy, které chtějí plně ztělesnit své sebemistrovství, naplnit poslání své duše, žít v souladu se svojí ženskou přirozeností, svým tělem, srdcem a duší a užívat si svůj život v lásce, radosti, prosperitě a ze své celistvosti, síly a autenticity.

Co je mentoring pro leaderky a facilitátorky?

Pokud čteš tento text, dostala se Ti do ruky jedinečná nabídka, která Ti může otevřít dveře k naplnění Tvého poslání duše a potenciálu. Dostaneš to nejlepší přímo z první ruky ve formě jak individuální péče a podpory, tak skrz intimní skupinu stejně naladěných žen na Tvé cestě evoluce duše a osobního růstu. Jedná se o dlouhodobou podporu, kdy Ti budu po boku po dobu tří měsíců k tomu, aby sis plně aktivovala a začala realizovat to své poslání v souladu s Tvojí duší.

Budu Tvým průvodcem jak při společné práci na citlivých tématech z různých oblastí Tvého života, tak při posilnění Tvých schopností, darů a Tvé geniality a jedinečnosti, kterou jsi sem přišla být, žít a sdílet. Podíváme se na Tvoje zábrany v životě i v sexuální oblasti a uvolníme je, abyste se mohli svobodně projevovat. Vědomým bádáním a hravým upřímným přístupem navrátíme Tvoji rovnováhu a odkryjeme dávno ztracené zdroje síly.

Proč a pro koho je mentoring určený?

 • Pro pokročilé ženy, které mají již něco za sebou a prošly se mnou jedním z mých programů
 • Pro ženy, které jsou na duchovní cestě již nějaký čas a chtějí se posunout do dalšího levelu 
 • Pro ženy, které si chtějí dopřát podporu, aby získaly intuitivní vhledy do úspěšného bussinesu a osobního života
 • Budu působit jako transformační průvodce k tomu, abys uvolnila limitujících vzorce a otisky.
 • Chci Tě vidět nejenom zářit, ale i tvořit svůj sen a naplnit svoji mission.

Co možná řešíš a jakých tématů se dotkneme?

 • Máš strach si stoupnout do své síly
 • Máš strach být viděna a slyšena
 • Máš strach z toho sdílet své dary 
 • Máš strach z kritiky 
 • Máš pocit, že nemáš dostatečné znalosti o tom, jak vést skupinu nebo individuální session 
 • Máš pocit, že nevíš, jaký je rozdíl mezi individuálními facilitacemi (mentoring, koučink, léčení, terapie)
 • Nevíš, jak si nastavit strukturu, systémy, ceny Tvé práce s klienty
 • Nemáš dostatek sebevědomí, sebedůvěry jak v sama sebe, tak i ve své schopnosti 
 • Máš problém se sebevyjádřením a komunikací
 • Máš strach z odmítnutí nebo nepřijetí Tvých služeb nebo v rámci rodiny a přátel

Tento 3-měsíční VIP semi-privátní mentoringový program je pro ženy, které ví, že přišly tvořit Novou Zemi pro sebe a pro ostatní.  

Pokud pro realizaci, naplnění poslání a facilitování Tvé role by sis chtěla dopřát podporu, motivaci, inspiraci a i potřebné znalosti jak ode mě od, tak i malé skupiny, tento program je pro Tebe. Kapacita je maximálně 8 žen a mám poslední 2 volná místa! 

Tento program je pro Tebe, pokud se chceš:

 • Spojit se zpět s roztříštěnými/ potlačenými/ stínovými částmi sebe sama s radikální sebeláskou, přijetím, odpuštěním a pochopením své lekce a proměnit je ve své dary
 • Důvěřovat ve vedení svého srdce, intuici a vrozené moudrosti
 • Naplňovat svůj potenciál a realizovat poslání své duše
 • Naplňovat a zhmotňovat svůj sen 
 • Důvěřovat sobě jako ženě v tvých různých tvářích, fázích, cyklech, rytmech a projevech
 • Důvěřovat ve sebe jako leader pro sebe a ostatní
 • Naplňovat a zhmotňovat svůj SEN
 • Důvěřovat v moudrost svého těla
 • Užívat si život, hrát si a cítit potěšení i se své sexuality.
 • Cítit v sobě přirozenou a sobě vlastní lásku, radost, mír, rovnováhu, jasnost, vášeň, sílu, hojnost, bezpečí a sounáležitost, spojení a bezpodmínečné naplnění
 • Vnímat, cítit a ztělesňovat jako Bytost, Člověk, Žena a BOHYNĚ
 • Vzít svůj život do svých rukou

Nejsi na to sama!

Dovol si dlouhodobou péči s mojí pomocí!

Proč si dovolit individuální mentoring?

Co ti to dá?

 • Osvobození od limitujících vzorců, myšlenek a věřících systémů,
 • uvolnění  emocí a posun vpřed,
 • individuální přístup k reálné změně,
 • vyřešení příčiny opakujících se dlouhodobých problémů,
 • rychlý a snadný upgrade.

Dovol si...

 • chtít pro sebe to nejlepší,

 • mít průvodce na cestě upgradu,

 • uvědomit si, že vědomí se stává hodnotou,

 • být individuálně opečovaná,

 • přijmout podporující pole.

Ztělesnění...

 •  energetické nabitosti,
 •  magnetické přitažlivosti,
 •  pulzujícího životu,
 •  přetékající lásky a hojnosti,
 •  sebejistoty, spokojenosti a blaženosti,
 •  tvořivosti.

Speciální bonus

Po absolvování tohoto mentoringového programu získáš přednostní pozvánku mi asistovat na online a offline programech!

Individuální a skupinový mentoring je pro Tebe:

 • aby sis naplno stoupla a ztělesnila ženské vedení a tenhle leadership přenesla jak ke své rodině, tak i ke svým projektům,
 • aby jsi začala naplňovat poslání své duše a tím naplňovat svůj potenciál.

Program má 2 části:

Individuální

3×1,5h individuální session na Zoomu (každý měsíc 1 session)

Skupinová

6×2,5h online skupinová session na Zoomu (každý měsíc 2 sessions)
09:00 – 11:30 v týdnu (přesný den bude upřesněn podle dohody skupiny, abychom se sešli živě v co největším počtu)

Z toho:
3x 2,5h – teoretická lekce
3x 2,5h – skupinový mentoring

Předpokládaný začátek je 06.06.2022 (bude upřesněno).

Všechny lekce jsou se zaměřením na ženský leadership, ženským způsobem v harmonii s cykly a potěšujícím, vyživujícím a energií nabíjejícím způsobem, který je v souladu s naší fyzickou, emoční, mentální a spirituální úrovní.

Témata skupinového mentoringu

Červen

1. session – Teoretická lekce:
– Principy facilitování a leadrovství
– Sebemistrovství, sebepéče, sebeláska pro facilitátorky a leaderky
– Jak vést ženské kruhy – základní principy vedení a druhy struktur ženských kruhů

2. session – Mentoring / coaching / skupinové léčení a aktivace na téma:
– Jak si vytvořit v sobě bezpečí, stabilitu a udržitelnost pro roli facilitátorky a leaderky a pro své klienty
– Mindset leaderky a facilitátorky, uvolnění mentálních a emočních bloků a rezistencí
– Budování sebedůvěry a sebejistoty
– Aktivace nervového systému nové země ve fyzickém těle

Červenec

1. session – Teoretická lekce:
– Komunikační dovednosti pro facilitátorku a leaderku
– Principy mentoringu a koučinku, jak vytvářet bezpečný prostor, energetická ochrana
– Jak sestavovat individuální a skupinové session

2. session – Mentoring / coaching / skupinové léčení a aktivace na téma:
– Mindset tvořitelky,
– Uvolnění 5. čakry – jasná, autentická a přirozená komunikace a sebevyjádření
– Jak pracovat s kritikou
– Aktivace duchovních schopností ze své multidimenzionality

Srpen

1. session – Teoretická lekce:
– 5D – soul level business – systémy, struktura, marketing, plánování, nastavení cen, branding, messeging, nabídky a služby

2. session – Mentoring / coaching / skupinové léčení a aktivace na téma:
– Mindset bohatství, úspěchu
– Finanční svoboda a uvolnění bloků z této oblasti
– Aktivace 5D soul level leadership and templates

Budeme se věnovat tématům, které pro Tebe a skupinu jsou aktuální, tím bude obsah naplňovat potřeby, možnosti a transformaci, která je pro tebe připravená.

Budu pro Tebe vytvářet bezpečný prostor, jak v rámci individuálního, tak i skupinového mentoringu, kde můžeš sdílet a otevřít témata, která jsi nikdy nesdílela.  Zároveň budeš mít šanci zrychlit vývoj své duše bezpečným a integrujícím způsobem. Tím se budeš vyvarovat dlouhému cyklení se v různých oblastech života a díky tomu se opravdu posunout vpřed.

Dovol si tvořit život, po jakém toužíš.

Mentoring Ti dovolí osvobodit duši a změnit způsob myšlení, což Ti pomůže k žití jiné reality. Jestli jsi připravená vzít zodpovědnost do svých rukou, je toto pro Tebe!

Pokud toužíš po reálné změně, která se Ti bude promítat v životě, teď je Tvá šance si to dovolit. Získáš přístup k širšímu vědomí sebe sama, uvolníš strachy, stress, vztek, hněv, úzkost a naštvání. Uvolníš hlavní zranění a rány.

Stanovíš si, kam se chceš dostat a provedeš s tím spojené zahajující rituály a ceremonie cílů, ke kterým se chceš skrz mentoring dostat.

Co získáš?

 • Osobní péče a podpora od skupiny 
 • Motivace k tomu, abys provedla kroky vpřed a naplnila své cíle 
 • Budu Ti asistovat k tomu, abys přepsala své mentální pole, abys uvolňovala stagnující emoce a naučila se regulovat svůj nervový systém, abys byla stabilní a vytvořila si tak bezpečí v sama sobě 
 • Součástí jsou upgrady ve kvantovém poli
 • Budeš mít možnost být se mnou v kontaktu v soukromé FB skupině a získáš podporu od skupiny
 • Ze všech setkání budeš mít záznamy ze Zoomu
 • Příležitost se účastnit 3 denního offline mastermind výcviku pro leaderky a facilitátorky v ČR (plánováno na září – bližší informace upřesním)

 • Přístup do FB skupiny pro podporu, zpětnou vazbu, kladení otázek, sdílení svých výher a výzev

Proč pracovat právě se mnou?

Dostaneš možnost být ve vysokovibračním poli. Dostaneš velkou podporu nejen ode mě, ale také od duchovních průvodců. Se mnou získáte evoluci vědomí do vyšších dimenzí a společně budeme uvolňovat rezistence a koukat se na stíny v laskavém prostředí. To vše půjde hladce a bez nadměrného zatížení. Jediné, co je potřeba, je se nebát a jít do toho! Díky tomu, že budeš se mnou, Ti přinesu spoustu radosti, inspirace a síly k tomu, abys mohla novou verzi sebe sama plně realizovat. 

Jsi připravena investovat do sebe a do svého poslání?

Zpětné vazby

Jedna z žen, která ukotvila své vědomí i procítění při předchozí aktivaci a řekla:

„Děkuji, jsem svobodná, jsem milovaná, jsem láska, jsem radost, jsem světlo, jsem prostor, jsem hojnost, jsem viděná, jupiiií!“

Šárka napsala o programu Posvátná cesta krajinou ženy:

“V tomto 9týdením programu, jsem pravidelně aktivovala a to je to hlavní a důležité, ta pravidelnost, kdy přišlo větší uvědomění, vnitřní prožitek, jak je možné sebe vnímat a podpořit a dobít energií. Prožila jsem, že energie, láska, hojnost, světlo, tvořivost jsem JÁ s veškerou pokorou, že to mnou prochází, jen záleží na mě zda si nevložím opět překážky iluzí, nenechám se  od svého středu odvést a DOVOLÍM SI TO PROŽÍVAT.”

Michael z Velké Británie řekl:

“Thank you, it has been a pleasure working with you . I’m still amazed at how far I have come. All of your guidance has been incredibly helpful and beneficial in all aspects of my life , can’t wait to see how I do in the world with all my achievements at hand. Feel like I have a whole new set of tools I can use at anytime anywhere I am , to help myself and others . Thank you for teaching me that I had these treasures within me”

Přihlášení

Pokud máš zájem se mnou spolupracovat, vyplň nezávazně formulář níže. 

Budu se moc těšit!

GDPR

12 + 13 =