Zóna zázraků

Být žít mít aneb spiritualita v praxi

online program

6h online program

Být, žít, mít

Zázračná ženo, ano, dovoluji si Tě oslovit zázračná ženo a to proto, že už teď chci v Tobě zažehnout jiskru zázračnosti.
Chtěla by jsi vědět, jak si vytvářet to svoje pole zázraků?
Chtěla by jsi cítit tu svoji zázračnost?

Tohle je pro Tebe pokud:

  • chceš zvýšit hladinu svého sebevědomí
  • chceš zvýšit hladinu své sebehodnoty
  • chceš zvýšit hladinu své sebejistoty
  • chceš ztělesňovat svoji zónu zázraků
  • chceš realizovat své sny
  • chceš být inspirativní, motivující a tvořivou ženou
  • si chceš stoupnout do svého sebemistrovství

A tohle je pro Tebe pokud to myslíš vážně a chceš si vzít svůj život do vlastních rukou, dozvědět se ode mě praktické kroky a tipy z mého života k tomu, jak na to efektivně v souladu s Tvým tělem, srdcem a duší a v souladu s Tvojí unikátnosti?

Témata

Být

Jednoduché, ale klíčové aspekty toho, jak kultivovat své BYTÍ. K tomu Tě provedu meditací.

Žít

Dostaneš jasnou mapu k tomu, co je potřeba k tomu, abys opravdu MĚLA. Provedu Tě aktivací. 

Mít

Posdílím s Tebou, jak integrovat Tvoji spiritualitu do každodennosti a jakým způsobem ŽÍT v souladu se sebou jako s celistvou bytostí. 

S láskou, radostí a vděčností jsem pro Tebe připravila tento

ONLINE PROGRAM.

A těším se jak aktivuje a ještě více rozšíří tvoji zónu zázraků!

Přihlášení

Tvůj průvodce

Gabriella Amora 

Realizuje a naplňuje roly transformační facilitátorky, transpersonální terapeutky, mentorky a průvodkyně posvátnou sexualitou a ženským ztělesněním. Poskytuje léčivé transmise a aktivace duší v bezpečném a posvátném prostoru. Je inspirativní leaderkou, speakerkou a vášnivou podnikatelkou v oblasti zdraví a wellness.

Je považována za jednu z průkopnic v České republice, která přinesla životní styl raw food a vytvářela trh se superpotravinami. Prostřednictvím své vášně sdílela a vzdělávala o zdravém životě a dlouhověkosti. Založila společnost Vitalvibe, kterou tvořila 10 let a vedla novým způsobem vědomého bussinesu, které nadále přispívá k podpoře mnoha lidí při zdravém výběru stravy a zvyšování energetické úrovně skrz vysoce kvalitní superpotraviny.

Od roku 2011 pořádala vlastní 21denní školení o přípravě raw stravy pod názvem Yourelife na Bali, kde žije od roku 2008, s holistickými složkami, jako je jóga, meditace, dechová práce, skupinové kruhy a různé způsoby léčení.

Aktuálně nabízí svůj integrovaný a celiství přístup ke zdraví jak fyzickému, emočnímu, mentalnímu tak duchovnímu a realizaci potenciálu duše a ztělesnění její unikátnosti a velkoleposti především pro ženy prostřednictvím on-line transformačních a vzdělávacích programů, individuálního mentoringu, ceremonií a retreatů na různých místech světa. A tím se aktivně podílí na pozitivní individuální a kolektivní transformaci a evoluci