Mentorka & facilitátorka seberozvojových programů pro ženy

Gabriella Amora
Pracujte se mnou

Somatická sexuální terapie

Je mezi námi mnoho lidí, kteří trpí sexuální frustrací, kteří se stali (či stále jsou) obětí zneužíváním, či se potýkají s otázkami ohledně své sexuální identity. Nebojte se ozvat. Provedu Vás léčbou traumat z minulých intimních prožitků. Prozkoumáme ženské i mužské sexuální archetypy. Ukážu Vám cestu k vlastnímu sexuálnímu vyjádření, k vlastní sexualitě a smyslnosti. Pomohu Vám k emoční, fyzické, mentální, spirituální a sexuální spokojenosti.

Jsem tu pro vás

Poslání & vize

Mým posláním je být průvodcem těm, kteří touží po sebenaplnění. Jednotlivce i skupiny vnímám ve své lidskosti a božské podstatě. A to je často přirozeně posiluje a podporuje k jejich vlastní transformaci.

Mou vizí je pro tyto lidi vytvořit bezpečný a intimní prostor. Každý z nich se tak může rozpomenout, co je posvátné v jejich životě. Mým přáním je být čistým odrazem, skrze který ostatní můžou vidět seba sama.

Nabízené služby

Co u mě najdete? 

w

Individuální sezení

Budu vašim průvodcem při společné práci na citlivých tématech. Podíváme se na Vaše zábrany v životě i v sexuální oblasti a uvolníme je, abyste se mohli svobodně projevovat. Vědomým bádáním a hravým upřímným přístupem navrátíme vaši rovnováhu a odkryjeme vaše dávno ztracené zdroje síly.

Semináře a kurzy

Ideální prostředí, které Vás podpoří a kde načerpáte inspiraci. Nebudete na to sami – Využijte ponteciál a sílu skupiny, která vám pomůže k vaší osobní transformaci.

Online program

7 týdenní on-line program určený pro všechny Ženy, které chtějí milovat svůj život, své tělo a sama sebe ve své ženské přirozenosti, cykličnosti, sexualitě a sebevyjádření v souladu se svým srdcem a duší.

Reference

Co o mě říkají mí klienti?

Ještě stále cítím to chvění a účinek našich seezení. Stalo se při nich něco magického! Vzdávám poctu a děkuji tvé přítomnosti a laskavosti. Jsem ti hluboce vděčný. Děkuji!

Shiva Rajaya – osobní kouč

Excelentní práce s emocemi, mými pocity a tělem. Lucčina hloubka a moudrost nezná mezí. Čarovný zážitek, nechat se až do jiného stavu bytí. Veliké, veliké díky!

Adrijana Mahajan – učitelka jógy

O mně

Můj příběh

Má cesta vedla přes velkou krizi zakončenou momentem, kdy jsem usla za volantem.Probrala jsem se přesně v momentu, když přede mnou byl velký kamion. Strhla jsem volant. Sotva jsem vyvázla živá. Věděla jsem, že něco musím změnit. 

Rozhodla jsem, že chci žít a poznat, o čem život je. Odstěhovala jsem se na Bali. Z mého procesu vnitřní léčby vyplynul můj dar. Sama jsem našla vlastní zdroj síly. Zjistila jsem, že k tomu samému umím pomoci i druhým.

lucie aujeská 50
Přečíst celý příběh

Narodila jsem se v bývalém Československu v průběhu komunistické éry. Vyrostla jsem v hluboce rozpolcené zemi, která procházela těžkou politickou a občanskou krizí. Svoboda myšlení a vyjádření nebyla vítána. Žilo se v tiché poslušnosti a já zůstávala tiše s hlavou sklopenou. Dělala jsem to, co se po mně chtělo. 

Vždy jsem byla „hodné“ dítě. Život mi však připadal drsný a krutý. Nebylo v něm místo pro soucit nebo kolektivní intimitu. Útisk se pro většinu lidí stal běžnou součástí každého dne. Zdálo se, že disharmonie a nepochopení převzaly hlavní roli v dění. Nesoulad byl normou a zažívala jsem dospívání plné bezútěšnosti… v zoufalé snaze najít naplnění. 

O radost z dětských let jsem přišla za tragických okolností. Během svého raného dospívání jsem zakoušela psychické zneužívání. Stala jsem se obětí, ztratila svou sebehodnotu. Byla jsem v tak silné negativní spirále, že jsem nevěřila, že bych se z ní někdy mohla vymotat. 

Mé hledání životního naplnění mě zavedlo až pod roušku „duchovní“ sekty. Nic duchovního však v ní nebylo. Byla jsem nucena přizpůsobit se dogmatu a to pouze prohloubilo můj pocit odpojení od celého světa. Znovu jsem byla obětí psychického zneužívání. Rány z minulosti přišly k sobě a já spadla ještě hlouběji do destruktivního a sebeznevažujícího chování.

Mé probuzení se dostavilo v podobě hrozící téměř fatální autonehody. Přežila jsem. Zvolila jsem si změnu. Opustila jsem sektu, svou rodinu, zemi a vše, co jsem znala. Přišla jsem na Bali, aniž bych věděla, co chci. Věděla jsem však, co už ne.

Na Bali jsem konečně začala svůj proces uzdravování. Začala jsem se otevírat… a rozvíjet jako krásné poupě. Tančila jsem a cvičila jógu – propojila jsem se se svým tělem. Vzpomněla jsem si, jaké to je prožívat obyčejné všední radosti. Přeorientovala jsem se na zdravé raw potraviny, velice mi pomohly vyživit tělo i mysl.

Už mi jen zbývalo nasytit jen můj hlad po duchovnu. Zažila jsem tradiční šamanské léčitelství a to mě otevřelo mocné energii stvoření. Během následujících let jsem studovala a praktikovala všechno, co by mi pomohlo na cestě k sebeuzdravení. Vyléčila jsem rány, které mi dlouho bránily být sama sebou. Naučila jsem se odpouštět sobě… i těm, kteří mi ublížili.

Newsletter

Ať vám nic neuteče…

.
Terapie

S jakými tématy pomohu?

Sebeláska

 

Pátrání po vnitřním hlasu

Hledání mého pravého Já

Učení se sebelásce

Prohloubení intimity ve vztahu

Smyslnost a její uvědomění

 

Obavy z tělesné intimity

Objevení sexuálních hranic

Opětovné spojení s vlastní sexualitou po traumatu

Pocit bezpečí ve vlastním těle

Posílení sexuality

 

Sexuální sebedůvěra

Prozkoumávání sexuality

Potřeby a přání vašeho těla

Jak přijímat potěšení a vyjadřovat svá přání

Kontakt

Buďme ve spojení

14 + 2 =