Terms and Conditions Affiliate program

Lucie Aujeská Affiliate program – podmínky

Podmínky poskytování služeb partnerského programu Lucie Aujeská
Dohoda
Registrací se jako přidružený člen v Partnerském programu Lucie Aujeská (dále jen „Program“) souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“).
Lucie Aujeská si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat a měnit Podmínky služby bez předchozího upozornění. Na všechny nové funkce, které rozšiřují nebo rozšiřují stávající program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, se vztahují smluvní podmínky. Pokračování v používání programu po jakýchkoli takových změnách bude představovat váš souhlas s těmito změnami.
Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí veškerých nezaplacených provizí přidružených členů získaných během narušení. Souhlasíte s používáním Partnerského programu na vlastní nebezpečí.
Podmínky účtu
Abyste mohli být součástí tohoto programu, musíte být starší 18 let.
Musíte být člověk. Účty registrované „boty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé zákonné jméno, platnou e-mailovou adresu a veškeré další požadované informace.
Vaše přihlášení smí používat pouze jedna osoba – jediné přihlášení sdílené více lidmi není povoleno.
Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a hesla. Lucie Aujeská nemůže a nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody způsobené nedodržením tohoto bezpečnostního závazku.
Jste zodpovědní za veškerý publikovaný obsah a aktivity, ke kterým dochází ve vašem účtu.
Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí vést více než jeden účet.
Partnerský program nesmíte používat k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení, autorských práv).
Partnerský program nesmíte používat k vydělávání peněz na svých vlastních produktových účtech Lucie Aujeská.
Odkazy / grafika na vašem webu, v e-mailech nebo jiné komunikaci
Po registraci do Partnerského programu vám bude přidělen jedinečný partnerský kód. Jste oprávněni umístit odkazy, bannery nebo jiné grafiky, které poskytujeme s vaším přidruženým kódem, na vaše stránky, do vašich e-mailů nebo do jiné komunikace. Poskytneme vám pokyny, styly odkazů a grafické kresby, které budete používat při propojení s Lucií Aujeskou. Design uměleckého díla můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění, ale bez náležitého upozornění nezměníme rozměry obrázků.
Abychom vám umožnili přesné sledování, vykazování a nárůst poplatků za doporučení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech odkazech mezi vaším webem a Lucií Aujeskou. Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vaším webem a serverem Lucie Aujeská správně používal tyto speciální formáty odkazů.
Odkazy na Lucie Aujeská umístěné na vašem webu v souladu s touto smlouvou, které řádně využívají tyto speciální formáty odkazů, se označují jako „Speciální odkazy“. Poplatky za doporučení získáte pouze za prodej produktů Lucie Aujeská, k nimž dochází přímo prostřednictvím zvláštních odkazů. ; nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoli selhání vámi nebo někým, kterého uvedete při používání zvláštních odkazů nebo nesprávně zadáte váš partnerský kód, a to ani v rozsahu, v jakém by takové selhání mohlo mít za následek jakékoli snížení částek, které by vám byly jinak vyplaceny. podle této dohody.
Přidružené odkazy by měly odkazovat na stránku propagovaného produktu.
Poplatky / provize a platby za doporučení
Aby byl prodej produktu způsobilý k vyplacení poplatku za doporučení, musí zákazník kliknout prostřednictvím zvláštního odkazu z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na adresu https://www.gabriellaamora.com a během této doby dokončit objednávku produktu.
Budeme platit provize pouze za odkazy, které jsou našimi systémy automaticky sledovány a vykazovány. Nebudeme platit provize, pokud někdo řekne, že si koupili, nebo někdo řekl, že zadal kód doporučení, pokud to náš systém nesledoval. Můžeme platit pouze provize za podnikání generované prostřednictvím řádně formátovaných speciálních odkazů, které byly našimi systémy automaticky sledovány.
Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat provize získané podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními, pochybnými způsoby prodeje nebo marketingu.
Platby začnou až poté, co jste vydělali více než 500 Kč v příjmech přidružených společností. Pokud váš přidružený účet nikdy nepřekročí hranici 500 Kč, vaše provize nebudou realizovány ani zaplaceny. Jsme zodpovědní pouze za platby účtů, které překročily hranici 500 Kč.
Identifikujete se jako přidružená společnost Lucie Aujeská
Nesmíte vydat žádnou tiskovou zprávu týkající se této dohody nebo vaší účasti v programu; taková akce může mít za následek ukončení programu. Kromě toho nesmíte jakýmkoli způsobem zkreslovat nebo zdobit vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkat, že jste součástí Lucie Aujeská, nebo vyjadřovat či naznačovat jakýkoli vztah nebo vztah mezi námi a vámi nebo jinou osobou či subjektem s výjimkou případů výslovně povolených touto dohodou (včetně vyjádření nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme, podporujeme nebo přispíváme peníze na jakoukoli charitu nebo jinou věc).
Produkty nemůžete zakoupit prostřednictvím přidružených odkazů pro vlastní potřebu. Tyto nákupy mohou vést (podle našeho výhradního uvážení) k zadržení poplatků za doporučení a / nebo k ukončení této smlouvy.
Platební kalendář
Dokud bude váš současný výdělek přidruženého partnera vyšší než 500 Kč, budete dostávat každé 2 měsíce. Pokud jste od poslední platby nezískali 500 Kč, vyplatíme vám následující měsíc po překročení limitu.
Definice zákazníka
Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na naše zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznických služeb a prodeje produktů. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a provozní postupy. Například určíme ceny účtované za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými zásadami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Protože změny cen mohou ovlivnit produkty, které jste na svých stránkách uvedli, neměli byste na svých stránkách zobrazovat ceny produktů. Budeme používat komerčně přiměřené úsilí k předkládání přesných informací, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.
Vaše povinnosti
Za vývoj, provoz a údržbu vašeho webu a za veškerý materiál, který se na vašem webu objeví, budete výhradně odpovědní. Například budete výhradně zodpovědní za:
– Technický provoz vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
– Zajištění zobrazení zvláštních odkazů na vašem webu neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a žádnou třetí stranou (mimo jiné včetně omezení nebo požadavků na vás uložených třetí stranou, která je hostitelem vašeho webu)
– přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašem webu (mimo jiné včetně veškerých materiálů souvisejících s produktem a veškerých informací, které v rámci zvláštních odkazů uvedete nebo k nim přidružíte),
– Zajistit, aby materiály zveřejněné na vašem webu neporušovaly ani neporušovaly práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)
– Zajistěte, aby materiály zveřejněné na vašem webu nebyly hanlivé nebo jinak nezákonné
– Zajistit, aby váš web přesně a přiměřeně zveřejňoval, buď prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, nebo jiným způsobem, jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků, případně včetně toho, že třetí strany (včetně inzerentů) mohou zobrazovat obsah a / nebo nebo reklamy a shromažďovat informace přímo od návštěvníků a mohou umisťovat nebo rozpoznávat soubory cookie v prohlížečích návštěvníků.
Dodržování zákonů
Podmínkou vaší účasti v programu je souhlas s tím, že zatímco jste účastníkem programu, budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla, předpisy, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má jurisdikce nad vámi, ať už jsou tyto zákony atd. platné nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Aniž byste omezili výše uvedenou povinnost, souhlasíte s tím, že jako podmínka vaší účasti v programu budete dodržovat všechny příslušné zákony, které upravují marketingové e-maily, mimo jiné zákon CAN-SPAM z roku 2003 a všechny další zákony proti spamu.
Doba trvání smlouvy a programu
Doba platnosti této smlouvy začíná okamžikem přijetí vaší přihlášky do Programu a končí, jakmile ji některá ze stran vypoví. Vy nebo my můžeme ukončit tuto dohodu kdykoli, s důvodem nebo bez důvodu, písemným oznámením druhé strany o ukončení. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a odeberete ze svých stránek veškeré odkazy na https://www.gabriellaamora.com a všechny naše ochranné známky, obchodní oděvy a loga a všechny další materiály poskytnuté námi nebo jménem nás na základě tohoto dokumentu nebo v souvislosti s programem. Lucie Aujeská si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit. Po ukončení programu vyplatí Lucie Aujeská veškerý nevyplacený zisk vyšší než 500 Kč.
Ukončení
Lucie Aujeská má podle svého výhradního uvážení právo pozastavit nebo zrušit váš účet a z jakéhokoli důvodu kdykoli odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání programu nebo jakékoli jiné služby Lucie Aujeská. Takové ukončení Služby bude mít za následek deaktivaci nebo vymazání vašeho účtu nebo váš přístup k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo k zaplacení provizí na vašem účtu, pokud byly získány podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivní, pochybné metody prodeje nebo marketingu. Lucie Aujeská si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoli.
Vztah stran
Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této dohodě nevytvoří žádné partnerské, společné podniky, agentury, franšízy, obchodní zástupce nebo pracovní vztahy mezi stranami. Nebudete mít žádné oprávnění činit nebo přijímat jakékoli nabídky nebo prohlášení v našem zastoupení. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na vašem webu nebo jinak, které by přiměřeně odporovalo čemukoli v této části.
Omezení odpovědnosti
Neodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo za ztrátu příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo programem, i když jsme byli informováni o možnosti takových škod. Naše celková odpovědnost vyplývající z této dohody a programu dále nepřesáhne celkové poplatky za doporučení zaplacené nebo splatné podle této smlouvy.
Zřeknutí se odpovědnosti
Neučiníme žádné výslovné ani předpokládané záruky nebo prohlášení týkající se Programu ani produktů prodávaných prostřednictvím Programu (včetně, bez omezení, záruk způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušování nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodní využití). Kromě toho nezaručujeme, že provoz Lucie Aujeská bude nepřetržitý nebo bezchybný a neneseme odpovědnost za důsledky jakýchkoli přerušení nebo chyb.
Nezávislé vyšetřování
UZNÁVÁTE, ŽE SE PŘEČTĚLI TUTO DOHODU A SOUHLASÍTE SE S VŠECH JEJÍMI PODMÍNKAMI. ROZUMÍTE, ŽE MŮŽEME V ŽÁDNÉM ČASU (PŘÍMĚ NEBO NEPŘESNĚ) VYDĚLÁVAT ŽÁDOSTI O ZÁKAZNÍKY NA PODMÍNKY, KTERÉ MŮŽE ODLIŠIT OD TÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ V TÉTO DOHODĚ NEBO OBSLUHU WEBOVÝCH STRÁN. NEZÁVISLĚ jste VYHODNOCOVALI POŽADAVKY NA ÚČASTI NA PROGRAMU A NENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ŽÁDNÉMU ZOBRAZENÍ, ZÁRUCE NEBO PROHLÁŠENÍ JINÉ, NEŽ JSOU UVEDENÉ V TÉTO DOHODĚ.
Arbitráž
Veškeré spory související s touto smlouvou (včetně jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení této smlouvy), transakcí nebo činností podle této dohody nebo vašeho vztahu s námi nebo s některými z našich přidružených společností budou podrobeny důvěrnému rozhodčímu řízení, s výjimkou toho, v rozsahu, v jakém jste pokud jste jakýmkoli způsobem porušili nebo hrozili porušením našich práv duševního vlastnictví, můžeme se domáhat soudního zákazu nebo jiného vhodného opatření v kterémkoli státě nebo federálním soudu (a souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí a místem konání těchto soudů) nebo s jakýmkoli jiným soudem příslušné jurisdikce. Rozsudek rozhodce je závazný a může být vynesen jako rozsudek u kteréhokoli příslušného soudu. K rozhodčímu řízení, na kterém se vztahuje jakákoli jiná strana, na kterou se vztahuje tato dohoda, ať už formou klasického rozhodčího řízení, nebo jinak, se k rozhodčímu řízení, které se týká jakékoli jiné strany podléhající této dohodě, nepřipojí žádná rozhodčí řízení v plném rozsahu, který umožňuje platné právo.
Smíšený
Tato dohoda se bude řídit zákony ČR bez odkazu na pravidla upravující volbu zákonů. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit tuto smlouvu ze zákona nebo jinak. S výhradou tohoto omezení bude tato dohoda závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a postoupení, bude ve prospěch těchto stran a bude vykonatelná. Naše nevynucení vašeho přísného plnění jakéhokoli ustanovení této dohody nebude znamenat vzdání se našeho práva na následné vymáhání takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této dohody.
Neschopnost Lucie Aujeská vykonávat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení Smluvních podmínek nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Smluvní podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a Lucií Aujeskou a řídí vaše používání Služby a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a Lucií Aujeskou (včetně, ale bez omezení na jakékoli předchozí verze Smluvních podmínek).