Léčivá žena

5 denní retreat a seberozvojový seminář v České republice

Iniciace a ztělesnění ženského léčivého umění

Skrz 5 elementů – 5 smyslů – 5 ženských archetypů

18.08.2022 – 23.08.2022

Zapiš si datum do kalendáře!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Sekund

Be the Medicine, Receive your Medicine, Give your Medicine

Cítíš, že je na čase vstoupit, otevřít a ztělesnit další úroveň mistrovství Tvé duše a kultivovat, vybrousit diamant kterým jsi, Tvých schopností a kapacity, aby jsi mohla ještě více zářit, žít ze své opravdovosti, jedinečnosti, potenciálu a celistvosti?

Toužíš po bezpečném a zároveň silném prostoru, podpoře a provázení, ve kterém ty můžeš LET GO, EVOLVE, ELEVATE a EXPAND?

A to skrze posilnění, jemnost, lehkost, vyživující ženskou energii a integrální přístup ke všem Tvým částem existence?

Tento program je pro Tebe pokud chceš:

 • Kultivovat zevnitř ven vlastní sebe-hodnotu, sebe-jistotu, sebe-lásku a přijetí

 • Rozšířit své schopnosti a dovednosti jako medicine women, facilitátorka, mentorka a leaderka, skrze vlastní prožitek, ztělesnění a pochopení

 • Aby Tvůj hlas byl slyšet a mohla jasně komunikovat ze své autenticity, přirozenosti a vnitřní autority.

 • Aby se království Tvého života, rodiny, projetků, služby zase o něco rozšířilo, rozkvetlo a ještě více zazdrojovalo a díky tomu mohla sdílet s druhými z místa přítomnosti, stability, dostatku či nadbytku a vnitřní integrity

 • Dát pozornost, péči a podporu sama sobě

 • Vyživit svoji duši, opečovat své tělo a uvolnit emoční a mentální stres

Možná se cítíš podobně…

 • Víš a cítíš, že můžeš dát mnohem víc ze svých darů a naplnit mnohem víc svůj potenciál, ale nemáš k tomu dostatečnou vnitřní a vnější podporu a odvahu

 • Máš rezistenci a bloky k tomu vstoupit naplno to Tvé služby, projektu, vztahů a fluktuuješ mezi Tvým starým já (malostí, viktimizací, stěžováním si, dramata, gastlighting, neakcí, pochybností) a novou verzí sebe sama

 • Cítíš, že Tvoje zranění se znovu otvírají a Ty se cyklíš v podobných situacích, které Tě již unavují

 • I když jsi již spojená a slyšíš svoji intuici a vnitřní vedení, ne vždy ho následuješ 

 • Je pro Tebe těžké si stanovit hranice a komunikovat je

 • Někdy sabotuješ příležitosti, které Ti život přináší

 • Máš ještě tendence se obětovat a pečovat více o druhé než o sebe

 • Cítíš strach projevit se, být viděná a slyšená

 • Strach z nepřijetí či odsouzení Tě svazuje a limituje Tvoji autentičnost a tvořivost

 • Necítíš, že jsi emočně vítána a některé emoce si nedovoluješ projevit

 • Pochybuješ o svých schopnostech

Rozumím jak to může být frustrující, unavující a demotivující

Nebýt schopná se plně realizovat, projevit, být a dát světu i sobě svoji plnost a dary.

Znám to velice dobře.

I jak je těžké, aby Tě někdo opravdu potkal a mohl tě provázet na různých Tvých úrovních a částech bezpečně, laskavě a v integritě.

Dovol mi, abych s Tebou posdílela co jsem se naučila na své cestě a provedla Tě skrze nejefektivnější způsoby a nástroje, které mi pomáhají, které žiji a praktikuji k viditelným výsledkům a životu, kdy upřímně mohu říct a cítím:

I LOVE MY LIFE

A zároveň mi dovol, abych pro Tebe vytvořila prostor k přijetí, prožití a integraci Tvé božské mystérii.

Co očekávat?

 • Provedu Tě skrz prohloubení a porozumění 5 elementů k hlubšímu a celistvéhu spojení sama se sebou a se Zemí, aby jsi se mohla vyživovat, regenerovat, očišťovat a proměňovat v souladu, v lehkosti k tvému nejvyššímu dobru.
 • Prostřednicvím specifické praxe budeš moci rozšířit schopnost Tvých zakladních 5 smyslů, tak aby jsi mohla více přijímat a užívat si život s ještě větším užitkem a zároveň je mohla ještě více efektivněji použít při práci či jakékoliv jiné interakci s dalšími lidmi a prostředím.
 • Během ranní čajové meditace budeš moct kultivovat kvality přítomnosti, ticha, spočinutí ve své přirozenosti a esenci.
 • Díky dopolednímu a odpolednímu programu budeš moci uvolnit a proměnit co Ti již neslouží k Tvému prospěchu a ještě většímu obohacení a zároveň osvobození Tvé záře a magnetičnosti.
 • Díky ceremoniím, rituálům a transmisím se budeš moct aktivovat, rozšířit a rozpomenou na svoje schopnosti, původ a poslání tvé duše, aby jsi mohla být, žít a tvořit v souladu a ztělesnění svého vyššího já skrze svoji lidskost i unikátní projevenost.

Jakým tématům se budeme věnovat?

 • Dech znovuzrození
 • Praktiky zaměřené na otevření srdce a kultivace sebelasky, přijetí a odpuštění
 • Probuzení archetypálních kvalit a jejich ztělesnění
 • Práce s vnitřním dítětem, mužem a ženou
 • Léčení a požehnání lůna
 • Osvobození hlasu a autentického projevu
 • Somatické meditace, uzemňovací praktiky
 • Emoční inteligence
 • Zdravé hranice, pravdivé ano a ne
 • Jak vytvořit posvátný prostor, čistý a programové prostory, posvátné objekty a práce s krystaly
 • Hluboký vztah se zemí a prvky
 • Svoboda projevu a kreativita v souladu s posláním Tvé duše

Program retreatu

18.08. – 23.08. 2022

Retreat se koná v areálu Oázy Halenkovice. Ubytování formou spaní přímo v meditační místnosti, kde každá má svou matraci. Veganská domácí strava bude zajištěna 3x denně.

Dopoledne

– Čajová meditace
– Tanec, yoga – yin/kundalini/vinyasa
– Snídaně
– Dopolední program je věnovaný jak lekcím, tak prožitkovým sebe rozvojovým a sebe poznávacím programům na jednotlivá témata programu spojenými s elementy, životními cykly a archetypy
– Hlasové osvobození a aktivace

Odpoledne

– Oběd
– Odpolední program je věnovaný jak lekcím, tak prožitkovým sebe rozvojovým a sebe poznávacím programům na jednotlivá témata programu spojenými s elementy, životními cykly a archetypy

Večer

– Večeře
– Ceremonie s modrým lotusem se zvukem krystalových mís a hlasovou transmisí
– Kakaový obřad s tancem 5 elementů
– Čajový obřad s mantrami
– Tělové rituály k sebelásce, sebepřijetí a celostnímu zdraví

Sister, it’s time you sing your song.
Song of your yoni-womb-heart in joy of your soul!

Tento retreat je o kultivování:

 • Důvěry ve vedení Tvého srdce, intuice a vlastní moudrosti
 • Důvěry v přítomnost lásky v Tobě samotné
 • Důvěry v sebe jako ženy ve svých různých tvářích a archetypech
 • Důvěry ve svém leaderovství, tvoření a soběstačnosti skrze vnitřní propojenost v jednotném poli
 • Důvěry svého přirozenému rytmu a cyklů
 • Důvěry v moudrost svého těla
 • Důvěry ve své schopnosti
 • Obnovení nervového systému ke zdravému parasympatickému a sympatickému fungování, takže ucítíš inherentní lásku, radost, mír, rovnováhu, jasnost, vášeň, sílu, bezpečnost a soulad

Tento retreat je o uvolnění:

* Tebe samotné z mřížky a morfogenních polí vycházející ze strachu, bolesti, utrpení, scarifikace, viny, hanby, viny
* Zacyklení v roli oběti, útlaku, využívání či zneužívání kontroly a manipulace
* Vyčištění starých omezení, myšlenkových forem, rodových otisků, vzorců chování
* Potlačených emocí
* Traumat osobních nebo předvzatých od předků

Jsi připravena přijmout volání své vlastní duše a rozpomenout si na svůj původ, aktivovat svůj plán duše a sdílet svoji medicínu?

Dovol mi, abych Tě podpořila, podržela a pomohla Ti, abys zevnitř rozkvétala ve své ženské přirozenosti jako jedinečná květinová síla a byla živým ztělesněním lásky, radosti, milosti, síly, odvahy a soucitu nebojácného laskavého srdce.

Tento retreat je o příjimání:

 • Času, prostoru, podpory a vedení pro svůj vlastní vývoj, uzdravení, ztělesnění a zmocnění
 • Přístupu k Tvému vícerozměrnému já se svými dovednostmi, dary a moudrostí, které Tě již zajímají, a jsi tu, aby ses o ně mohla podělit
 • Sama sebe na hluboké úrovni a ztělesnění přítomnosti, lásky, kterou jsi
 • Přijímání podpory a péče od Tvých duchovních průvodců
 • Nástrojů, postupů a učení na podporu Tvé životní cesty bez námahy prostřednictvím transmise, aktivace, iniciace a kvantového léčení
 • Skupinové energie, moudrost, podpora, reflexe a ženská přítomnost

Cena

V ceně je zahrnuto:
– Lektorné, asistence a pomůcky včetně speciálních čajů, modrý lotus, kakao, tonika, frekvenční oleje (11 000,-)
– Ubytování na 5 nocí (3 000,-)
– Veganská strava 3x denně (1 500,-)

CELKEM: 15 500,-

Platba ihned

Cena za program je 15 500 Kč (retreat, ubytování a strava) při jednorázové platbě. Pro jednorázovou platbu použij formulář níže.

Platba na splátky

Program je možné zaplatit na 2 splátky. Každý měsíc tak zaplatíš 8 400,-. Celkem Tě program vyjde na 16 800 Kč (retreat, ubytování a strava) a platba se Ti příjemně rozloží. Každý měsíc se Ti platba automaticky strhne z karty. Nemusíš se o nic starat! Pro tuto možnost využij formulář níže.

Jak to funguje?

1. Proveď platbu.

2. Jakmile se bude akce blížit, pošlu Ti přesné informace, místo a čas setkání apod. 

Reference

V tomto 9týdením programu, jsem pravidelně aktivovala a to je to hlavní a důležité, ta pravidelnost, kdy přišlo větší uvědomění, vnitřní prožitek, jak je možné sebe vnímat a podpořit a dobít energií. Prožila jsem, že energie, láska, hojnost, světlo, tvořivost jsem JÁ s veškerou pokorou, že to mnou prochází, jen záleží na mě zda si nevložím opět překážky iluzí, nenechám se od svého středu odvést a DOVOLÍM SI TO PROŽÍVAT.
_

Děkuji, jsem svobodná, jsem milovaná, jsem láska, jsem radost, jsem světlo, jsem prostor, jsem hojnost, jsem viděná, jupiiií!
_

V životě jsem potkala vícero průvodců naším nitrem, ale Lucie Aujeská má velký dar. Dar LASKAVOSTI projevu. Umí vše krásně a srozumitelně vysvětlit, popsat, ukazát. Už jsem prošla vícero jejími programy a vždy mě překvapí. Jak je vše jiné, aktuální, barevné, nápadité a přitom vždy opravdové, nápomocné a léčivé. Cítím totiž, že to vše dělá ze sebe, ze svých zkušeností, z hloubky jejího srdce.

Tvůj průvodce

Gabriella Amora

Jsem transformační facilitátorka, transpersonální terapeutka, mentorka a průvodce posvátnou sexualitou a ženským ztělesněním. Poskytuji léčivé transmise a aktivace duší v bezpečném a posvátném prostoru. Jsem inspirativní leaderkou a vášnivou podnikatelkou v oblasti zdraví a wellness. Vyvíjela jsem se a rostla prostřednictvím mnoha školení v různých terapeutických a léčebných metodách, včetně jógy, meditace a šamanských cest.

Jsem považována za jednu z průkopnic v České republice, která přinesla životní styl raw food a prostřednictvím své vášně sdílela a vzdělávala o zdravém udržitelném životě. Založila jsem společnost Vitalvibe, kterou jsem 8 let vedla novým způsobem ženského vedení. Spolu se svým bývalým obchodním partnerem a týmem jsem vyvinula úspěšné podnikání, které přispívá k podpoře mnoha lidí při zdravém výběru stravy a zvyšování jejich energetické úrovně skrz vysoce kvalitní superpotraviny. Od roku 2011 jsem pořádala vlastní 21denní školení o přípravě raw stravy pod názvem Yourelife s holistickými složkami, jako je jóga, meditace, dechová práce, skupinové kruhy a různé způsoby léčení.

Aktuálně nabízím svůj integrovaný přístup ke zdraví a pulzujícímu životu prostřednictvím terapeutických a koučovacích programů osobně nebo online. Dále skupinové semináře a školení zaměřené na sebelásku, intimitu, zmocnění a celistvost.

V současné době pracuji na svém poslání podporovat a posilovat postavení žen v ženském ztělesnění a vedení a usnadňovat pozitivní transformace v kolektivní evoluci.

Hosté retreatu

Lucie Aestra Prostřední

VOICE HEALING

“Hlas je ten nejsilnější muzikoterapeutický nástroj, protože vychází přímo z naší Duše a v přítomnosti s čistým napojením na srdce jeho je jeho dosah nezměrný.

U vlastní tvorby jsem si dovolila nechat volně proudit to, co cítím z paměti Duše a promlouvat rozličné šamanské, rytmické i andělské polohy protkané vlákny světla, léčení a radosti.

Ráda na svých akcích zapojuji překrásné melodie nástrojů od harmonizačního tria křišťálových mís, přes hand pan, šamanský buben či shruti box, které doplňují pole prožitku.”

Více info o Lucii najdeš na jejím webu nebo Instagramu.