Inspirativní a poslaním motivované lektorky, terapeutky, léčitelky, ceremonialistky, podnikatelky, úřednice, učitelky a maminky, které chtějí žít z místa své síly, integrity, sebe-vědomí a sebelásky.

ŽENA VE SVÉ SÍLE 

 

Základ pro zdravé vztahy, sexualitu a naplňování svého potenciálu.

5 týdenní vzdělávací a sebepoznavací online program

 

Seberozvojový a sebe-posilující program o hranicích, komunikaci, vztahových dynamikách, energetických ochranných technikách a integritě

19. 11. – 17. 12. 2023

Zapiš si datum do kalendáře!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Sekund

Strong Women don’t have Attitudes. They have Standards and boundaries

Cítíš, že je na čase ztělesnit další úroveň svého sebemistrovství,  vybrousit diamant kterým jsi a kultivovat kapacitu Tvé životní síly, aby jsi mohla ještě více zářit, žít ze své opravdovosti, přirozenosti, potenciálu a prostě být sama sebou?

Jsi připravená na další level radikální SEBELÁSKY, SEBEPŘIJETÍ A SEBEPOZNÁNÍ? A to skrze bezpečný, podporující, posilující prostor, ve kterém se můžeš podívat, kde Ti životní energie uniká, kde si ji limituješ nebo kde ji nezdravě odevzdáváš.

Dovol mi, abych s Tebou posdílela nástroje, modality a praxi k tomu, jak si můžeš obnovit svoji životní energii a vnitřní zdroje. Jak žít ze své přirozenosti, pravdivosti a potenciálu v integritě a souladu se svým tělem, srdcem, myšlenkou, slovem i činem.

Tento program je pro Tebe pokud chceš…

 • žít svůj život v integritě k sobě i ostatním,
 • být zdravě asertivní, sebevědomá a schopná komunikovat a vnímat, co chceš, nechceš, co potřebuješ  a po čem toužíš
 • být schopna naplňovat své potřeby a touhy,
 • si vytvářet prostředí jak pro sebe, tak pro druhé, které je posilující a respektující,
 • mít, cítit a chápat svoje hranice a zdravě je aplikovat ve svém životě,
 • cítit se bezpečně ve svém těle, pocitech, potřebách a prožitcích,
 • mít jasno v tom, jakou dynamiku, strategie, taktiky používáš Ty a druzí v rámci různých vztahů a rolí, 
 • jasně vnímat a znát svoje celotělové ANO či NE,
 • mít vztahy založené na respektu, porozumění, úctě a rovnosti,
 • být schopná řešit životní situace z pozice tvořitelky,
 • si vzít zodpovědnost za svůj život a za svůj životní příběh,
 • mít více životní síly, odolnosti a kapacity pro život.

Možná se najdeš v některé z těchto otázek :

 • Máš tendence dávat druhé lidi na první místo a tzv. být „people pleaser“?
 • Máš strach projevit své emoce a třeba si některé i zakazuješ?
 • Cítíš se vyčerpaná, ale zároveň si nedovolíš odpočinek a čas pro sebe?
 • Cítíš se jako otrok, který slouží všem ostatním, ale ne sama sobě?
 • Máš strach z konfliktu a vyhýbáš se mu či jakýmkoliv jiným situacím, kde máš projevit svůj názor?
 • Cítíš se oslabená, méněcenná a máš tendence odevzdávat svoji sílu a pozornost směrem ven k druhým, místům či situacím?
 • Nachazíš se v dramatických vztazích ať jako oběť, zachránce či napadající?
 • Máš tendence obviňovat, odsuzovat a ponižovat či dovoluješ, aby Tě někdo obviňoval, odsuzoval a ponižoval? 
 • Chybí Ti zdravá asertivita a zdravé hranice?
 • Potlačuješ své potřeby a touhy?
 • Je pro Tebe těžké říct NE či přijmout NE od ostatních?
 • Máš strach z nepřijetí, odmítnutí, odsouzení, trestu či opuštění?
 • Máš strach říct si o to, co chceš a projevit svoje touhy být sama sebou?
 • Máš kritický a nezdravý vztah sama k sobě a nerespektuješ sama sebe?
 • Nedokážeš si užít potěšení ať už ve svém těle, ze sebe samotné nebo ze svých životních prožitků?
 • Cyklíš se v podobných vztahových dynamikách, které jsou pro Tebe nenaplňující?

Odpověděla jsi ANO?

Pak tenhle program je tu pro Tebe! Dovol mi, abych s Tebou posdílela, co jsem se naučila na své cestě a provedla Tě skrze nejeefektivnější způsoby a nástroje, aby jsi byla ve své síle, celistvosti, středu a tvé myšlenky, slova, činy byly v integritě a v souladu k tvému harmonickému, láskyplnému a spokojenému životu. 

“In order to rise, thrive, and share our
GENIUS, TALENTS, LIGHT, and CHARISMA
with the world, it’s essential that we strengthen our ability to set healthy boundaries.”

– Lisa McCrohan

Přednáška Kolo souhlasu

Podívej se na jednu z mých přednášek s tématem, které bude součástí této mastermind. 

Jakým tématům se budeme věnovat?

Hranice

 • Kolo souhlasu, stíny a světla nebo-li dynamika mezi čtyřmi kvadraturami – praktická aplikace do života a Tvoje vlastní somatické prožití, pochopení a ztělesnění jednotlivé dynamiky kola souhlasu
 • Ztělesněné autentické ANO a NE

Vztahové dynamiky

 • Tzv. Karpmanův trojúhelník dramatu
 • Posilující dynamiky vztahu

Komunikační dovednosti

 • NVC (Non Violent Communication) – nenásilná komunikace a její praktické využití
 • Konflikt management
 • Uvolnění hlasu a sebevyjádření

Energetické ochranné techniky 

 • Jak očišťovat svoje fyzické, emoční, mentální i duchovní těla
 • Jak pracovat s projekcemi, energetickými útoky

Integrita a integrace

Co dostaneš?

Živé mastermind každou neděli

Živé setkání kombinované s lektorovoáním, mentorováním a hlubokým skupinovým léčením. Webináře trvají 3 hodiny a začínají v 9h ráno každou neděli.

Podpora v privátní FB skupině

Podpora jak od Gabriel, tak od síly a moudrosti celé skupiny. Doplňující videa a motivace během týdne, odpovídání na dotazy, zpětné vazby.

Záznam

Všechna živá vysílání se budou nahrávat a nahrávky budeš mít k dispozici ve FB skupině po každé neděli.

Tento program je o kultivování:

Aby jsi uvolnila limitující programy, nastavení a koncepty na Tvé mentální úrovni. To vše k tomu, aby ses osvobodila ve své emoční kapacitě a dovolila si tak plně cítit, prožívat, ale inteligentně a zdravě používat své emoce ve svůj prospěch a přeprogramovala svůj somatický nervový systém do přirozené funkčnosti tvořitelky své reality života a propojila tak svoje vědomí se svou živočišnou živou životní silou.

 • Důvěry ve vedení Tvého srdce, intuice a vlastní moudrosti
 • Kultivaci sebelásky, sebevědomí a sebehodnoty
 • Poznání svých stinných i světlých stránek a jak je využít ve svůj prospěch a růst
 • Důvěry ve svém leaderovství, tvoření a soběstačnosti skrze vnitřní propojení s celkem
 • Posílení tvých schopností komunikace a sebevyjádření
 • Důvěry v moudrost svého těla
 • Nastavení zdravého mindset a kultivace mindfullness
 • Rozšířit si schopnost rozlišování výtahových dynamik
 • Rozšířit si schopnost cítit a přijímat
 • Důvěry ve své schopnosti
 • Obnovení nervového systému ke zdravému parasympatickému a sympatickému fungování, takže ucítíš inherentní lásku, radost, mír, rovnováhu, jasnost, vášeň, sílu, bezpečnost a soulad

Tento program je o uvolnění:

* Potlačených emocí vycházející ze strachu, bolesti, utrpení, obětování se, bezmoci, viny, hanby
* Zacyklení v roli oběti, útlaku, využívání či zneužívání kontroly a manipulace
* Vyčištění starých omezení, myšlenkových forem, rodových otisků, vzorců chování

“Health boundaries are not walls. They are the gates and fences that allow you to enjoy the beauty of your own garden.”
– Lydia H. HAll.

Tento program je o dovolení si:

 • času, prostoru, podpory a vedení pro svůj vlastní vývoj, uzdravení, ztělesnění a zmocnění
 • přijmout sama sebe na hluboké úrovni a ztělesnění své přítomnosti,
 • přijmout podporu a péči ode mě a od celé skupiny
 • získat nástroje, postupy a znalosti na podporu Tvé životní cesty v integritě, posílení a proaktivitě
 • dovolení si rozšířit kapacitu své životní energie, síly a multidimenzionality k přístupu ke svým schopnostem, dovednostem, darům, moudrosti,
 • být sebevědomou, sebejistou ženou, která se dokáže svobodně vyjádřit a projevit z místa pravdivosti, přirozenosti a integrity

Co říkají ženy o programech se mnou?

Cena

9990,-

Platba ihned

Cena za program je 9 990 Kč  při jednorázové platbě. Pro jednorázovou platbu použij formulář níže.

<script type=”text/javascript” src=”https://form.fapi.cz/script.php?id=4d5dffb5-8330-490b-8924-feb035434856″></script>

Platba na splátky

Program je možné zaplatit na 3 splátky. Každý měsíc tak zaplatíš 3 660,-. Celkem Tě program vyjde na 10 980 Kč a platba se Ti příjemně rozloží. Každý měsíc se Ti platba automaticky strhne z karty. Nemusíš se o nic starat! Pro tuto možnost využij formulář níže.

<script type=”text/javascript” src=”https://form.fapi.cz/script.php?id=84a3b896-7a3b-4b6f-b490-7bb08d10bbc7″></script>

Jak to funguje?

1. Proveď platbu.

2. Ihned po zaplacení dostaneš potvrzující e-mail s dalšími instrukcemi a odkazem na Zoom. 

Reference

V tomto 9týdením programu, jsem pravidelně aktivovala a to je to hlavní a důležité, ta pravidelnost, kdy přišlo větší uvědomění, vnitřní prožitek, jak je možné sebe vnímat a podpořit a dobít energií. Prožila jsem, že energie, láska, hojnost, světlo, tvořivost jsem JÁ s veškerou pokorou, že to mnou prochází, jen záleží na mě zda si nevložím opět překážky iluzí, nenechám se od svého středu odvést a DOVOLÍM SI TO PROŽÍVAT.
_

Děkuji, jsem svobodná, jsem milovaná, jsem láska, jsem radost, jsem světlo, jsem prostor, jsem hojnost, jsem viděná, jupiiií!
_

V životě jsem potkala vícero průvodců naším nitrem, ale Gabriella Amora má velký dar. Dar LASKAVOSTI projevu. Umí vše krásně a srozumitelně vysvětlit, popsat, ukazát. Už jsem prošla vícero jejími programy a vždy mě překvapí. Jak je vše jiné, aktuální, barevné, nápadité a přitom vždy opravdové, nápomocné a léčivé. Cítím totiž, že to vše dělá ze sebe, ze svých zkušeností, z hloubky jejího srdce.

Tvůj průvodce

Gabriella Amora

Jsem transformační facilitátorka, transpersonální terapeutka, mentorka a průvodce posvátnou sexualitou a ženským ztělesněním. Poskytuji léčivé transmise a aktivace duší v bezpečném a posvátném prostoru. Jsem inspirativní leaderkou a vášnivou podnikatelkou v oblasti zdraví a wellness. Vyvíjela jsem se a rostla prostřednictvím mnoha školení v různých terapeutických a léčebných metodách, včetně jógy, meditace a šamanských cest.

Jsem považována za jednu z průkopnic v České republice, která přinesla životní styl raw food a prostřednictvím své vášně sdílela a vzdělávala o zdravém udržitelném životě. Založila jsem společnost Vitalvibe, kterou jsem 8 let vedla novým způsobem ženského vedení. Spolu se svým bývalým obchodním partnerem a týmem jsem vyvinula úspěšné podnikání, které přispívá k podpoře mnoha lidí při zdravém výběru stravy a zvyšování jejich energetické úrovně skrz vysoce kvalitní superpotraviny. Od roku 2011 jsem pořádala vlastní 21denní školení o přípravě raw stravy pod názvem Yourelife s holistickými složkami, jako je jóga, meditace, dechová práce, skupinové kruhy a různé způsoby léčení.

Aktuálně nabízím svůj integrovaný přístup ke zdraví a pulzujícímu životu prostřednictvím terapeutických a koučovacích programů osobně nebo online. Dále skupinové semináře a školení zaměřené na sebelásku, intimitu, zmocnění a celistvost.

V současné době pracuji na svém poslání podporovat a posilovat postavení žen v ženském ztělesnění a vedení a usnadňovat pozitivní transformace v kolektivní evoluci.